m2

Horizon 2017-18

eyelinerv shinev windshieldv decolletev
fromwhereistandv
roadtripv thecongresv paperbackv thelakev halffullhalfemptyv
fastlandscapev lostglovev portraitposturev

Visions 2017

gogglesc edgev VoyeurIIv soclosetogetherv voyeurv sweattearsv
translucentv beadsv raininthecityv windowIIv remindervign redcapv undressingv
weddinglistv GardenPartyvign VoyerIIIv miniaturev seasideIIv

Ghost Song 2017

ghostsong1v ghostsong2v ghostsong3v ghostsong5v ghostsong6v
ghostsong7v ghostsong8v ghostsong9v ghostsong10v ghostsong11v

Shadows in the Mirror 2016-2017

afternoonnapv guyIIv GuyIv Noonv
visitorcv
Kitchenv
contactIIv sharpv parkinglotv rabbitv thereaderIv sanstitrev
Taxiv

Imitation of Nature 2016

grassv aconversationv
movierainv Lazyv
pavementv floralarrangementv
Broachv web2v Windyv
PatternsIIbisv sleepv goldfishv

Pictures of Women 2015-16

dressthepartv landscapev eyeoftheneedlev thebridev veilv
manuscriptv talkshowv handbagv picnicwithsoniav holidayv Mistv
seasidev escapingthepartyIIV
researchIIv libraryIIv libraryIv inshadowc

For Love Nor Money 2015

item7
item6
item4
item1 item2 item3
item12
item11
item8 item9 item10
item17
item15 item16
item13

Unravel 2015

item22 item23
item20 item21
item24 item25

Of Pain and Pleasure 2014-15

item33
item28 item29 item30 item32
item35 item37 item43 item42
item34
item38
item41 item40 item39

Modern Life 2014

item51
item45 item46 item47 item50
item48
item52 item53 item54 item55 item56 item57
item58 item59 item60

Surfaces - A Cover Up 2014

item62
item63 item64 item65 item66
item68 item70 item71 item72
item69
item73 item74

The Spill and The Stain 2013-14

item76
item78 item79 item82 item83
item84 item86 item88 item89 item90
item91

Enlighten 2013

item93
item95 item101 item103
item96 item100 item102
item104 item105 item106 item107

Amnesia 2013

item109 item115 anatomylessonv posturev
item111 item119

A Face With a View 2012-14

TheSuprisev
item122 item123 item124 item125
item127 item133
item128 item129 item131 item132

The Visible World / Du monde visible 2012

item135 item136 item137 item139 item140 item142 item143
item144
item145 item146
item147 item148 item149

Interior 2012

item156
item152 item153 item154 item155
item157 item158 item159 item160

Série noire 2011-12

item166 item167
item165
item162 item163 item164
item168 item169 item170 item171 item172 item173
item174 item176 item177
item175 item178

Paintings / Peintures 2011

item181 item182 item183 item184 item185 item186

Shadowplay 2010

item190 item191 item192 item193 item195 item196

Paintings / Peintures 2010

item203
item198 item199 item200 item201 item202
item205 item206 item208 item209
item211

Paintings / Peintures 2006-09

item217 item218
item214 item219 item220
item223 item224
item225

Sculptures 2003-07

item227 item228 item229 item230 item231 item232
item236
item234 item235