m2

Déja-vus 2018-19

runnow2v
yawn1v

Room 2018

Privatecollectionv

Horizon 2017-18

eyelinerv
thelakev

Paradise Lost 2017-18

meadowv

Visions 2017

VoyeurIIv
VoyeurIIv
miniaturev

Ghost Song 2017

ghostsong11v

Shadows in the Mirror 2016-2017

sharpv
sharpv
sanstitrev

Imitation of Nature 2016

Windyv
pavementv

Pictures of Women 2015-16

handbagv
escapingthepartyIIV

For Love Nor Money 2015

item10
item12

Unravel 2015

item24

Of Pain and Pleasure 2014-15

item37 item43
item38

Modern Life 2014

item53
item58

Surfaces - A Cover Up 2014

item66
item70

The Spill and The Stain 2013-14

item86
item86
item90

Enlighten 2013

item102 item104
item107

Amnesia 2013

item115

A Face With a View 2012-14

item123
item133

The Visible World / Du monde visible 2012

item144
item146

Série noire 2011-12

item170
item170
item177

Paintings / Peintures 2011

item185
stalker1v likeaglove1v augenblick1v downtown1v dissapeared1v Psychic12v Sheer1v runnow2v thethinker2v tiptoeing1v outside2v metro12v spilledmilk1v seenothing1v BringitonIIIv faust1v yawn1v Blindsv Bathroomv SunsetParlorv NightVisionv Triplev Privatecollectionv paperbackv thecongresv roadtripv decolletev windshieldv fromwhereistandv shinev eyelinerv lostglovev fastlandscapev portraitposturev halffullhalfemptyv thelakev Bathv pleatsv LibraryIIIv deadseav buffetv meadowv sweattearsv gogglesc sweattearsv voyeurv translucentv soclosetogetherv beadsv raininthecityv windowIIv edgev VoyeurIIv remindervign seasideIIv redcapv undressingv weddinglistv GardenPartyvign VoyerIIIv miniaturev ghostsong8v ghostsong7v ghostsong6v ghostsong5v ghostsong3v ghostsong2v ghostsong9v ghostsong1v ghostsong10v ghostsong11v visitorcv Noonv GuyIv guyIIv afternoonnapv Kitchenv contactIIv sharpv Taxiv thereaderIv parkinglotv rabbitv sanstitrev Broachv aconversationv grassv Lazyv movierainv web2v Windyv goldfishv sleepv PatternsIIbisv floralarrangementv pavementv eyeoftheneedlev thebridev landscapev dressthepartv veilv manuscriptv talkshowv handbagv inshadowc libraryIv Mistv holidayv seasidev libraryIIv researchIIv picnicwithsoniav escapingthepartyIIV item233 item11 item6 item1 item2 item3 item4 item7 item9 item10 item17 item16 item15 item13 item12 item25 item20 item21 item22 item23 item24 item34 item28 item29 item30 item32 item33 item35 item37 item42 item40 item39 item38 item47 item52 item50 item45 item46 item48 item51 item53 item54 item55 item60 item59 item56 item57 item58 item69 item68 item64 item63 item62 item65 item66 item71 item72 item73 item74 item70 item88 item82 item78 item76 item79 item83 item91 item86 item89 item90 item101 item93 item95 item96 item100 item102 item103 item104 item105 item106 item107 posturev item119 item109 item111 anatomylessonv item115 item128 item127 TheSuprisev item124 item125 item122 item123 item132 item129 item131 item133 item145 item143 item135 item136 item137 item139 item140 item142 item144 item149 item148 item147 item146 item168 item169 item170 item168 item163 item164 item165 item166 item167 item169 item170 item178 item171 item172 item173 item174 item175 item176 item177 item186 item183 item182 item181 item184 item185